Calendarul economic

 

 

Calendarul economic

Икономически календар

Икономическият календар като инструмент в двоичната търговия с опции

Икономическият календар е един много полезен инструмент в двоичната търговия с опции. Календарът събира всички големи отчети на банките и правителствата, които имат отражение върху пазара. A стандартният икономически календар показва междудневните и седмичните предстоящи или минали събития, обикновено разпределени в зависимост от вида на отчета и на страната, която се извършва от изявлението. Календарът включва информация на FOMC.

Икономическият календар се използва предимно от търговците за по-добра оценка на икономическите аспекти, които влияят на даден пазар. Той обикновено се препоръчва да филтрирате ниски отчети значение и да се съсредоточи върху отчети, които включват пазара си на избор. Икономическият календар е залегнал в статията за начинаещи опции и търговци с двоична стратегия на Forex като основно двоична опция и стратегия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logoo