Economic Calendar

 

 

Economic Calendar

Икономически календар

Икономическият календар като инструмент в двоичната търговия с опции

Икономическият календар е един много полезен инструмент в двоичната търговия с опции. Календарът събира всички големи отчети на банките и правителствата, които имат отражение върху пазара. A стандартният икономически календар показва междудневните и седмичните предстоящи или минали събития, обикновено разпределени в зависимост от вида на отчета и на страната, която се извършва от изявлението. Календарът включва информация на FOMC.

The economic calendar is mostly used by traders to better assess the economic aspects, affecting a market. It is usually recommended to filter reports lower importance and focus on accounts, which include market of choice. The economic calendar is enshrined in article for beginners and options traders binary strategy Forex binary options as a basic strategy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logoo