Currency exchange at the most favorable terms and preferential prices

Обмяна на валута при най-изгодни условия и преференциални цени

Обмяна на валута на каса се извършва в нашите офиси по курс, designated by the dealer, Set on the scoreboard.
The courses are tailored to the reference rate of the Forex market and current demand and supply of the currency.

 

Валута

Валутата е единица за обмен, която улеснява размяната на стоки и услуги. Тя е парична форма, като парите са дефинирани по-скоро като средство за размяната, а не като средство за съхранение на стойност.

Държавата или регионът, в който специфична валута има доминираща роля като средство за размяна се нарича валутна зона. Повечето валути се търгуват на международните валутни пазари. За да се улесни търговията между различните валутни зони, ежедневно се обявяват валутни курсове — т.е. цени, по които дадено количество от една валута (или съответно стоки и услуги от дадената валутна зона) се обменя срещу друга валута.

Дадена валута може да бъде обвързана към друга или към няколко валути посредством валутен борд. В България е въведен валутен борд през 1997 година след тежката икономическа криза през 1996–1997 г., като първоначално българският лев е обвързан с германската марка, а впоследствие с еврото.

В общия случай, всяка държава е установила монопол на определена валута (национална валута) под формата на банкноти и монети, като курса на обмяна се контролира от държавната централна банка. Все пак, изключения от това правило съществуват — няколко държави могат да използват едно и също име за националната си валута (щатски или канадски долари), група държави могат да използват обща валута — еврото, или определени държави могат да обявят валутата на трета страна за легално разплащателно средство на своята собствена територия (Responsibility of national currency - some countries in Latin America have announced the U.S. dollar as an official currency).

Typically a currency unit may contain 100 smaller units of currency - eg 100 dollar cents = 1 dollar (similarly: 100 Bulgarian govt cents = 1 Bulgarian lev). There are also exchange, which are divided into 10 and even 1000 smaller units, but there are also currencies, which are not smaller components.

 

cropped-black_sea-logo11.png