Warning: Declaration of FeedWordPress_Walker_Category_Checklist::start_el(&$output, $category, $depth, $args) should be compatible with Walker_Category_Checklist::start_el(&$output, $category, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /home/blaczlga/public_html/blackseacapital.bg/wp-content/plugins/feedwordpress/feedwordpress-walker-category-checklist.class.php on line 31
Дневен Анализ за Търговия и Обмяна на Валути

Дневен Анализ

man1 tr-begin

Има 2 вида анализ:    Фундаментален  и  Технически

Технически анализ:

Какво представлява техническият анализ?

Техническият анализ е техника за прогнозиране на бъдещата посока на движение на цените чрез изследване на минали данни – главно цени, обеми и индикатори open interest.

При вземането на решения техническите експерти използват информация за пазарите (например минали цени и изтъргувани обеми) и математически индикатори. Тази информация по правило се изобразява в графика, която се актуализира в реално време и се интерпретира с цел да се определи кога трябва да се купи респ. да се продаде съответният финансов инструмент.

Теория на Дау

В основата на теорията е серия от идеи и публикации на Чарлз Дау (Charles H. Dow, 1851-1902), американски журналист, първи редактор на вестник «Wall Street Journal». Изхожда от следните три основни принципа:

 1. Цената отразява комплексното влияние на всички пазарни сили. В който и да е момент цената се явява следствие и отражение на движещите сили на пазара.
 2. Движението на цените се подчинява на тенденции/трендове/, които могат да се идентифицират и да се превърнат в шанс за печалба.
 3. Цените имат свойството да се повтарят.
 • Предимства на техническия анализИзисква повече информация от фундаменталния анализ. Трейдърът извлича цялата необходима информация от цените и от търгуваните обеми.Тъй като се фокусира върху идентифициране на «обръщането» на тренда въпросът за момента на влизане в сделката е по-лесен при техническия анализ.
 • Недостатъци на техническия анализТехническият анализ може сам по себе си да допринесе за осъществяването на собствени прогнози. Ако търсенето и предлагането са образувани съвместно от голям брой инвеститори, които използват подобни инструменти и действат съгласно сродни концепции, цените действително могат да започнат да се движат в предполагаемата посока.

 

Фундаментален анализ:

Какво представлява фундаменталният анализ?

Фундаменталният анализ е метод, който се опитва да прогнозира действителната стойност на дадена инвестиция. Изхожда от теорията, че пазарната цена на актива има тенденция да се връща към неговата „действителна“ стойност.

Фундаменталният анализ, който се прилага при валутната търговия, се опитва да прогнозира измененията на цената на валутата и да открива трендове анализирайки моменталната икономическа ситуация, правителствени политики и обществени фактори в рамките на определена бизнес среда. Валутните трейдъри правят оценка на икономическото състояние на дадена държава и щателно изследват макроикономическите индикатори, към които се числят например:

 • обявявани лихвени проценти,
 • брутен вътрешен продукт (англ. GDP),
 • индекс на потребителските цени (инфлация) и индикатори за разходи,
 • индикатори за заетост,
 • продажби на дребно и доверие на потребителите,
 • позитивен или негативен търговски баланс,
 • бюджетна и валутна политика на правителството.

 

Предимства на фундаменталния анализ:

Определя действителната стойност на инвестицията.

Идентифицира дългосрочни възможности за инвестиции.

Недостатъци на фундаменталния анализ:

Прекалено големият обем от макроикономически индикатори може да доведе до объркване при начинаещ инвеститор.

 

Технически анализ И/ИЛИ фундаментален анализ?

Техническият анализ е един от най-важните инструменти за прогнозиране на поведението на финансовите пазари. Техническият анализ се утвърди като ефективен инструмент на инвеститора и се прилага от все по-голям брой играчи на пазара Ако се използва заедно с фундаменталния анализ техническият анализ може да предложи много по-комплексна оценка на ситуацията, което в крайна сметка може да доведе до печаливши сделки.