Warning: Declaration of FeedWordPress_Walker_Category_Checklist::start_el(&$output, $category, $depth, $args) should be compatible with Walker_Category_Checklist::start_el(&$output, $category, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /home/blaczlga/public_html/blackseacapital.bg/wp-content/plugins/feedwordpress/feedwordpress-walker-category-checklist.class.php on line 31
Валутни курсове и Реален Обменен Курс на Валута

Валутни курсове

Валутни курсове

Изчисления на Валутни курсове

Обменните валутни курсове на чуждестранните валути се изчисляват на основата на фиксирания курс на лева спрямо еврото, като за източник се използват публикуваните от Европейската централна банка курсове на еврото към същите валути за съответния ден. Курсовете се закръгляват до шест значещи цифри, като броят на чуждестранните валутни единици, за които се обявява котировката, се определя така, че първата цифра преди десетичната точка на левовата равностойност да бъде различна от нула. Валутни курсове на БНБ. БНБ публикува обменни курсове на чуждестранни валути и злато, валидни за същия работен ден, на интернет страницата си до 16:00 ч. българско време. При липса на нови обменни курсове към този час за валидни се приемат публикуваните курсове за предишния работен ден. Валутни курсове и Финанси. Във финансите, на обменния курс (известен също като валутен курс, валутния курс, FX процент или Agio) между две валути, е скоростта, с която една валута ще бъде разменена за друга. Той също се счита за стойността на валутата на една страна по отношение на друга валута. Например, междубанковия валутен курс на 91 японски йени (JPY, ¥) за Американски долар (US $) означава, че ¥ 91 ще се обменят за всеки US $ 1 или че US $ 1, ще се обменят за всеки 91 йени. Валутните курсове се определят от валутния пазар, който е отворен за широк спектър от различни видове купувачи и продавачи, където валутната търговия е непрекъсната: 24 часа на ден с изключение на събота и неделя, т.е. търговия от 20:15 GMT в неделя, до 22:00 GMT петък. Наименованието валутен курс се отнася до текущия валутен курс. Форуърд курсът се отнася до обменен курс, който се котира и търгува днес, но за доставка и заплащане на определена бъдеща дата. В пазара на дребно, обмяната на валута, различната ставка изкупуване и продажна ставка е цитирана дилъри на пари. Повечето сделки са към или от местната валута. Изкупната цена е степента, в която с парите си дилърите ще купуват чуждестранна валута и курс продава, е скоростта, с която те ще се продават валутата. Посочените цени ще включват надбавка за марж на дилъра (или печалба) в търговията, или пък маржа може да бъде възстановен под формата на “Комисионната”, или по някакъв друг начин. Различни проценти могат да бъдат цитирани за пари (обикновено се отбелязват), документална форма (като пътнически чекове) или по електронен път (като например покупка на кредитна карта). Колкото по-висок процент по документарни операции се дължи на допълнително време и разходи за разчистване на документа, а парите в брой са на разположение за препродажба веднага. Някои дилъри, от други страна предпочитат документални сделки поради съображения за сигурност с пари в брой. Валутните курсове се основават на референтните курсове на ЕЦБ за съответния ден и се прилагат за целите на статистическата и счетоводната отчетност.